18 januari 2022

Een online marketing strategie: onmisbaar

2 min read

Klantbehoefte centraal

Internet en technologie zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Als bedrijf kun je je daarom niet alleen maar op offline marketing richten. Digitale marketing is niet meer weg te denken uit de marketing van deze tijd. Zonder digitale marketing bereik je simpelweg je doelgroep niet/nauwelijks. Niet alleen omdat grotendeels van ons leven online plaatsvindt, maar ook omdat veranderingen, en concurrentie, elkaar razendsnel opvolgen. Dat maakt dat een online marketing strategie best een ingewikkelde kwestie kan zijn. Zeker omdat je met een paar losse onderdelen lang niet hetzelfde resultaat bereikt en/of je doelgroep goed bereikt dan wanneer je een complete, of holistische, online marketing strategie gebruikt.

Werkwijze online marketing strategie

Een online marketing strategie is slechts één stap in de denkwijze van Positive Digits om je bedrijf/organisatie verder te helpen met online marketing. Deze werkwijze bestaat uit de volgende 5 stappen:

  • Marketing analyse;
  • Strategie;
  • Planning;
  • Implementatie;
  • Optimalisatie.

Voordat je een online marketing strategie kunt opstellen, moet je eerst weten wat de huidige stand van zaken is. Dat doe je door een marketing analyse uit te voeren of te laten uitvoeren, door bijvoorbeeld een online marketing bedrijf als Positive Digits. Zo’n marketing analyse laat je in kaart brengen hoe jouw beoogde doelgroep zich online gedraagt, maar ook worden je concurrenten onderzocht. Op basis van die marketing analyse wordt er een online marketing strategie opgesteld, waarin staat hoe je wilt dat jouw klanten bereikt worden en welke middelen daarvoor ingezet mogen worden. Uit die online marketing strategie volgt een reële en haalbare planning, die vervolgens wordt geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Alle onderdelen van de opgestelde online marketing strategie worden regelmatig getoetst op resultaten en zo nodig aangepast om zo de best mogelijke resultaten te behalen en de grootst mogelijke groep klanten te bereiken.

Bron: https://positivedigits.com/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *